+6

30 thư viện Swift tuyệt vời cho lập trình viên iOS trong năm qua (v.2018)

.............

Bài viết này là mình dịch từ: https://medium.mybridge.co/30-amazing-ios-swift-libraries-for-the-past-year-v-2018-7cf15027eee9 chứ không phải tự chém gió đâu =)). Mình đã check thử các libs thấy cũng ok rồi mới chọn dịch đó 😄

.............

Trong năm qua, chúng tôi đã so sánh gần 6.000 thư viện được code bằng Swift để chọn ra Top 30 (0.5% cơ hội).

Đây là 1 danh sách cực kỳ cạnh tranh và nó đã được chọn 1 cách cẩn thận từ các libraries, tools và các project được published từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017. Mybridge AI đánh giá chất lượng bằng cách xem xét mức độ phổ biến, sự tham gia và sự thoái trào (recency google translate -.-). Để bạn có thể hiểu được về chất lượng của nó: số Star trung bình của Github là 3,727

Các Open sources có thể giúp các lập trình viên đẩy nhanh tốc độ 1 cách đáng kể trong quá trình code và dễ dàng đạt được mục tiêu của họ hơn. Bạn cũng có thể học hỏi bằng cách đọc source code của chúng và thêm chúng vào dự án của mình. Hãy dành thời gian để làm quen với các thư viện iOS mà bạn có thể đã bỏ lỡ trong năm vừa qua.

No 1: Vapor

No 2: SnapKit

No 3: Hero

No 4: Carthage

No 5: Iina

No 6: SwiftLint

No 7: Lona

No 8: SkeletonView

  • SkeletonView: là 1 cách thanh lịch để cho người dùng thấy điều gì đó đang xảy ra và cũng chuẩn bị cho họ những nội dùng mà anh ta đang chờ đợi [3191 stars on Github]. Courtesy of Juanpe Catalán
  • Source Github: https://github.com/Juanpe/SkeletonView

No 9: ARKit-CoreLocation

No 10: PanelKit

No 11: ViewAnimator

No 12: SwipeCellKit

No 13: Spruce-ios

No 14: BulletinBoard

No 15: TinyConstraints

No 16: Gemini

No 17: SpreadsheetView

No 18: SwiftKotlin

No 19: NotificationBanner

No 20: Twitter Image Pipeline

No 21: FengNiao

No 22: MessageKit

No 23: Dotzu

No 24: Material-motion-swift

No 25: CollectionKit

No 26: Bender

No 27: HGPlaceholders

No 28: Quicktype-xcode

No 29: DefaultsKit

No 30: Time

Đó là các thư viện Swift của năm đó 🤓

Tóm lại các bạn hãy thử các libraries trên đi nhé. Cái nào cũng có cái hay và ưu điểm riêng đó. (có thể có 1 số libs không chạy được trên xcode 10.1 mới nhất thì bạn thử với xcode 9 nhé hihi)

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.