3 library hay sử dụng trong PHP

Hiện tại thì PHP có hơn 300 library thường dùng .Với những người bắt đầu code PHP thì vấn đề nên dùng thư viện nào, dùng như thế nào hay code chay thực sự là vấn đề không dễ dàng, Hôm nay mình xin suggest đơn giản 3 library hay dùng, chúng ta cùng tìm hiểu nhé

1.PHPMailer

URL:https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

Đây là một thư viên khá nổi tiếng dùng để gửi mail trong php . Cách sử dụng PHPMailer khá đơn giản nhưng chú ý cách tạo wrapper class cho PHPMailer để không bị lỗi font với tiếng nhật . Khi phát trieerrn web service , vì việc gửi mail confirm hay là nhập form là khá nhiều nên tốt nhất ban đầu dùng thư viện để xử lý được đơn giản

2.pChart

URL:http://www.pchart.net/

Đây là library sử dụng khi muốn vẽ graph bằng PHP.

Theo đó,「JPGraph」cũng là một thư viện khá nổi tiếng có thể vẽ graph đơn giản trong PHP. Tuy nhiên so với 「pChart」 thì 「pChart」 có phần dễ dàng tạo graph đẹp hơn .

Trên website public của pChart có đăng tải source sample để tạo cho nhiều loại graph. Bên dưới là image của graph với source code sample đó

3.Respect/Validation

URL:https://github.com/Respect/Validation

Đây là library dùng cho việc xử lý validation check các giá trị được user nhập vào có đúng ý đồ của người code không

use Respect\Validation\Validator as v; 

// Simple Validation 

$number = 123;
v::numeric()->validate($number); //true 

// Chained Validation 

$usernameValidator = v::alnum()->noWhitespace()->length(1,15);
$usernameValidator->validate('alganet'); //true 

// Validating Object Attributes 

$user = new stdClass;
$user->name = 'Alexandre';
$user->birthdate = '1987-07-01'; 

// Validate its attributes in a single chain: 

$userValidator = v::attribute('name', v::string()->length(1,32))
                  ->attribute('birthdate', v::date()->minimumAge(18)); 

$userValidator->validate($user); //true

Khi sử dụng các framework thì thông thường bản thân framwork có hỗ trợ việc xử lý check validation nhưng mà khi sử dụng library 「Respect/Validation」này thì có khả năng chỉ định được cả điều kiện chi tiết hơn 。

Tuy nhiên 、khi việc chỉ định điều kiện quá chi tiết thì để sử dụng được cần mất nhiều thời gian tìm hiểu 。

Thực tế khi sử dụng có thể tham khảo một số cách validation của mỗi loại được nêu ở bên dưới là OK 。

https://github.com/Respect/Validation/blob/master/docs/VALIDATORS.md

4.Các cách tìm các library khác

Khi tìm kiếm library trên google , ta có thể tìm kiếmtheo cụm 「PHP ... chức năng library 」.VD:php send mail library Để tìm được nhiều library , chúng ta nên có thói quen tra cứu trước khi băt tay vào code

Tổng kết

Trên thực tế thì có rất nhiều library khác hữu ích, trong quá trình phát triển nếu tận dụng được nguồn library này sẽ giảm tải thời gian phát triển , nâng cao tính hiệu quả. Tuy nhiên, library đi kèm với nhiều tính năng tiện lợi thì ta cũng mất time tìm hiểu nó. Vì vậy tùy theo mục đích của mình mà ta sẽ quyết định có nên dùng library không , customize được không hoặc đơn giản là có thể code tay được không


All Rights Reserved