0

21 Công cụ kiểm tra API tốt nhất (Part2)

Ở bài viết trước mình đã chia sẻ 10 công cụ kiểm tra API tốt nhất: https://viblo.asia/p/21-cong-cu-kiem-tra-api-tot-nhat-part1-Qpmle1LNlrd\ . Bài viết này mình sẽ chia sẻ nốt 11 công cụ còn lại

11. Assertible

Một số tính năng của Assertible :

 • Hỗ trợ tích hợp liên tục và đưa ra sản phẩm liên tục.
 • Tích hợp với Slack, GitHub và Zapier.
 • Xác thực phản hồi HTTP.
 • Cập nhật kiểm thử với mọi sự thay đổi của API một cách tự động.
 • Hỗ trợ các biến được mã hóa, để nâng cao các phương pháp bảo mật khi kiểm thử API.

12. Karate DSL

Karate DSL là 1 công cụ kiểm thử API hoàn hảo cho phương pháp BDD. Các tính năng của nó bao gồm:

 • Kiểm tra API một cách nhanh chóng.
 • Xây dựng dựa trên cucumber-JVM.
 • Dễ dàng tạo ra các kịch bản kiểm thử BDD dựa trên API.
 • Chạy với những dự án có ngôn ngữ code Java.
 • Khônng bắt buộc phải có kiến thức về java vẫn có thể viết các bài kiểm thử.
 • Ngay cả không phải lập trình viên cũng có thể viết các bài kiểm thử một cách dễ dàng bằng việc sử dụng karate DSL.
 • Nó là một công cụ mã nguồn mở.

13. Airborne

Nếu bạn là nhà phát triển API ruby, Airborne có thể là đối tác kiểm tra API hoàn hảo của bạn. Một số tính năng hấp dẫn nhất của nó là:

 • Là một công cụ mã nguồn mở kiểm tra API một cách tự động.
 • Nó tương thích với các ứng dụng ack- and rails-based.
 • Được phát triển dựa trên ngôn ngữ ruby và RSPEC.
 • Airborne không có giao diện người dùng của riêng nó.
 • Có wapper để gọi simplify.
 • Có khả năng tái sử dụng các phần của lệnh gọi API.
 • Yêu cầu người dùng có hiểu biết về một vài phương thức cơ bản nhưng quan trọng của RUBY và RSPEC.
 • Có thể là tính năng quan trọng cho API framework.
 • Xâu chuỗi và tạo ra các xác nhận một cách lâu dài.

14. Swagger

Swagger là một công cụ kiểm thử API: kiểm thử chức năng, kiểm thử bảo mật và kiểm thử hiệu suất. Một số tính năng của nó là:

 • Có thể tạo, quản lý, thực hiện kiểm thử API một cách dễ dàng.
 • Kiểm tra các request API và phản hồi của API.
 • Tạo ra các xác nhận một cách tự động.
 • Tạo được các kịch bản kiểm thử phức tạp.
 • Hỗ trợ các services: REST, SOAP to Graphql.
 • Là một công cụ mã nguồn mở.

15. Fiddler

Các tính năng của Fiddler:

 • Người dùng có thể làm chủ, sửa đổi, khôi phục các HTTP requests.
 • Hỗ trợ bộ nhớ đệm và nén HTTP.
 • Phát hiện các nút thắt của trang web.
 • Người kiểm thử sơ cấp đến người kiểm thử thành thạo đều có thể dùng nó một cách dễ dàng.
 • Ghi log và gỡ lỗi truy cập HTTP.
 • Hỗ trợ kiểm thử bảo mật.

16. Webinject

Webinject là một trong những công cụ kiểm tra API tin cậy. Một số tính năng nổi bật của nó là:

 • Tạo ra các bộ kiểm thử một cách tự động để kiểm thử chức năng, kiểm thử hồi quy, kiểm thử chấp nhận.
 • Kiểm tra tất cả các ứng dụng có giao diện HTTP, bao gồm các dịch vụ web CGI, JSP, AJAX, SOAP, SERVLETS, REST và XML.
 • Đưa ra một báo cáo tự động thông qua thu thập và phân tích kết quả.
 • Nó hoạt động giống như một người kiểm thử.
 • Thông qua PERL, nó có thể hoạt động trên các nền tảng khác nhau.

17. HttpMaster express

Một số tính năng nổi bật của HttpMaster express là:

 • Hỗ trợ kiểm thử rest-based web services.
 • Làm chủ các phản hồi API.
 • Giao diện các dòng lệnh dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ gửi các request và trả ra response tương ứng.
 • HTTPMASTER đưa ra các chuẩn rest methods.
 • Xác định rõ các parameters và cung cấp các tùy chỉnh tương thích với người dùng.
 • Người dùng có thể tùy chỉnh API.
 • Tích hợp data tĩnh với các request của nó.
 • Tương thích với swagger.

18. Rest console

Rest console là một công cụ kiểm tra API hoàn hảo để xây dựng, gỡ lỗi và kiểm thử. Một số tính năng của nó là:

 • Nó là 1 trình tạo và trực quan hóa nền tảng rest-based HTTP client.
 • Giao diện trực quan.
 • Xác định các lỗi một cách dễ dàng.
 • Hỗ trợ xác thực OAuth trơn tru, đơn giản.
 • Tùy chỉnh giao điện dễ dàng.
 • Người dùng có thể phát triển các tiêu đề theo riêng mình.
 • Hỗ trợ tính năng tự động cập nhật.
 • Giao thức xác thực linh hoạt.
 • Hỗ trợ xác thực tùy chỉnh.
 • Dễ dàng sử dụng các phím tắt và điều chỉnh bàn phím.

19. Restsharp

Một số tính năng nổi bật của Restsharp là:

 • Kiểm tra một cách toàn diện.
 • Tạo ứng dựng một cách dễ dàng.
 • Giao diện được sắp xếp hợp lý.
 • Miễn phí sử dụng thư viện HTTP client.
 • Hỗ trợ các phương thức: post, get, patch, put, options, head, and delete.
 • Restsharp rất trực quan.
 • Dễ dàng sửa dụng và cài đặt.
 • Các yêu cầu đồng bộ và không đồng bộ được hỗ trợ một cách tuần tự mã hóa, giải mã.
 • Hỗ trợ phân tích XML và JSON.
 • Hỗ trợ tải lên các file và forms ở nhiều chỗ.
 • Chấp nhận các giao thức cơ bản: OAUTH1, NLTM, OAUTH2 và xác thực dựa trên parameter-based.

20. PyRestTest

PyRestTest là một công cụ được sử dụng cho các hệ thống dựa trên mac và LINUX. Một số tính năng phổ biến của nó:

 • Sử dụng một cách dễ dàng.
 • Nó hỗ trợ YAML hoặc JSON.
 • Được viết bằng ngôn ngữ Python.
 • Có thể hỗ trợ nhiều tiện ích bổ sung.
 • Lấy ý tưởng từ smoke-tests.
 • Tạo kịch bản kiểm thử một cách đầy đủ.
 • Triển khai trên máy chủ một cách nhanh chóng.
 • Đảm bảo sức khỏe cho hệ thống.
 • Hỗ trợ các công cụ tạo, trích xuất và xác nhận.
 • Khi kịch bản lỗi, nó sẽ trả về một mã code, mã code này được chuyển đổi và lưu vào log cú pháp.

21. Unirest

Một số tính năng nổi bật của Unirest là:

 • Hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình: NODE, PYTHON, RUBY, OBJECTIVE-C, PHP, .NET và JAVA.
 • Nó bao gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Nó có thể chạy kết hợp với: XUNIT or BDD.
 • Unirest bao gồm các đoạn mã code.

Kết Luận

Bài viết này giúp các bạn biết thêm về các công cụ hỗ trợ kiểm thử API, các tính năng của nó,... Các bạn có thể lựa chọn và tìm hiểu cho mình 1 công cụ để áp dụng vào công việc của mình một cách tốt nhất.

Tài liệu tham khảo: https://www.testbytes.net/blog/api-testing-tools/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.