15 Web Developer Portfolios truyền cảm hứng cho bạn

Một trong những điều khó khăn nhất khi là một new developer là online portfolio.

  • What should I say?
  • What should I include?
  • What should I leave out?

Nhưng nó không phải là như vậy.

Nếu như bạn đang bị mắc kẹt, hãy xem 15 mẫu của web developer portfolios để tìm cảm hứng.

1. Matt Farley

http://mattfarley.ca/

**What he does:**UX/UI và front-end development

2. Dejan Markovic

dejan-markovic.com

What he does: UX và UI Design

3. Rafael Caferati

caferati.me

What he does: front-end, back-end and UX

4. Emily Ridge

www.emilyridge.ie

What she does: WordPress developer and designer

5. Ian Lunn

ianlunn.co.uk

What he does: web-design and front-end development

6. Pierre Nel

pierre.io

What he does: design, front-end, back-end, and more

7. Timmy O’Mahony

timmyomahony.com

What he does: Django developer

8. Denise Chandler

www.denisechandler.com

What she does: web design, development, and more

9. Ben Adam

benadam.me

What he does: UX/UI design and front-end development

10. Daniel Fischer

www.danielfischer.com

What he does: front-end, back-end (Ruby on Rails), and more

11. Seb Kay

sebkay.com

What he does: web design and WordPress development

12. Jonny MacEachern

www.jonny.me

What he does: front-end development

13. Kathryn McClintock

www.kathrynmcclintock.com

What she does: Drupal developer

14. Devin Walker

imdev.in

What he does: front-end and WordPress development

15. Jack Jeznach

jacekjeznach.com

What he does: front-end and WordPress development

Kết luận

Nếu bạn muốn nhiều hơn nữa cách tạo portfolio, Nhấn vào đây để có được 7 bước miễn phí để tạo ra một portfolio xuất sắc.

Link tham khảo: https://medium.freecodecamp.org/15-web-developer-portfolios-to-inspire-you-137fb1743cae