0

12 Git Repository tiêu biểu dành cho các kỹ sư Web chân ướt chân ráo vào ngành muốn học hỏi

Source: Webエンジニアが勉強できるGit Repository 10選

Đây là bài tuyển chọn 12 Git Repository các kỹ sư Web có thể học hỏi được từ đó, của một kỹ sư Web tên là hedrall trên Qiita.

Cái hồi tác giả quyết chí dấn thân vào thế giới programming bao la và rộng nhớn, thì cậu ta biết được rằng trên thế giới có rất nhiều Repository dành cho việc học, và hơn thế nữa, những Repository đó còn nhận được sự ủng hộ mến mộ, nhận được rất nhiều 'SAO' của mọi người khắp nơi trên thế giới.

Cậu ta đã PICK-UP ra 12 cái tiêu biểu để giới thiệu với cộng đồng. Mời các bạn đón xem và hy vọng sẽ là nguồn cho mọi người tham khảo, học hỏi được.

[⭐️ 96.6k]: javascript-algorithms

Ở đây tổng hợp lại các cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong lập trình và các thuật toán chung thường gặp, và toàn bộ các ví dụ minh họa đều là JS.

[⭐️ 149k]: developer-roadmap

Đây là ROADMAP tổng hợp các công nghệ bạn cần biết để trở thành một kỹ sư của từng lĩnh vực như WEB hay INFRA. Bạn có thể xài nó khi đang lạc lối, không biết phải học ra sao, như thế nào, đi lộ trình nào, rồi mình còn thiếu sót gì không, v.v.. ROADMAP hoàn thiện được đăng ở đây: [https://roadmap.sh/] (https://roadmap.sh/).

[⭐️ 46.5k]: clean-code-javascript

Nơi tổng hợp những guidline để viết code 'sang hịn mịn', đẳng cấp- từ kinh nghiệm của những người nổi tiếng như Robert C.Martin, tác giả của các cuốn "Clean Architecture", "Clean Code".

[⭐️ 105k]: Airbnb JavaScript Style Guide

Đây là một trong các guideline nổi tiếng nhất về JS code style, và có tham chiếu cả [React] (https://reactjs.org/docs/how-to-contribute.html#style-guide). Bạn có thể đưa/paste nó vào README của 1 dự án mới.

[⭐️ 177k]: free-programming-books

Tổng hợp các tài liệu có thể để tham khảo, học tập, reference, và được sắp xếp theo chủ đề.

[⭐️ 47.3k]: Front-End-Checklist

Tổng hợp những gì cần check / cần confirm lúc release PRODUCTION cho một trang web.

[⭐️ 68.7k]: 30 seconds of code

Tổng hợp các patterns thường dùng khi phát triển web. VD: https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-code/blob/master/snippets/uniqueElements.md https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-code/blob/master/snippets/equals.md https://github.com/30-seconds/30-seconds-of-code/blob/master/snippets/deepClone.md

[⭐️ 153k]: awesome

Các OSS "AWESOME" được giới thiệu trong list này! Khi bạn muốn challenge một lĩnh vực mới, có thể xài Repository này để có cái nhìn bao quát với lĩnh vực đó.

[⭐️ 321k]: freeCodeCamp

Site học lập trình miễn phí với nhiều nội dung phong phú.

[⭐️ 19.1k]: the-super-tiny-compiler

Repository giải thích các khái niệm căn bản của compiler một cách siêu siêu dễ hiểu! Mô tả compiler đơn giản chừng 200 dòng (JS CODE, không bao gồm comment).

[⭐️ 12.6k]: tc39/proposals

Repository xem xét các đặc tả/specs của JS, đang thảo luận xem loại chức năng nào sẽ được thêm vào JS trong tương lai. Được lấy cảm hứng từ những ý tưởng đa ngôn ngữ, vì vậy khi nhìn lướt qua sẽ thấy đa dạng nhiều concept.

[⭐️ 60.9k]: Node.js Best Practices

Tổng hợp các BEST PRACTICES trong việc phát triển Node.js.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.