0

10 ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT TRƯỚC KHI BẮT TAY VÀO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc bàn giao một sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể bắt đầu kiểm thử phần mềm ngay với mục đích tìm ra lỗi. Tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ quản lý kiểm thử, thì bạn hiểu rằng quy trình kiểm thử phần mềm cần một kế hoạch. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận các thông số khác nhau mà có thể giúp bạn trong việc lập kế hoạch kiểm thử phần mềm có hiệu quả. Chúng ta sẽ đưa ra 10 điều mà bạn nên biết trước khi bắt tay vào lập kế hoạch kiểm thử phần mềm trong quan điểm của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận một vài điểm chi tiết hơn cũng như là chúng cần được giải thích nhiều hơn để hiểu rõ. Chúng ta tiếp tục với danh sách 10 điều mà chúng ta nên biết trước khi bắt tay vào lập kế hoạch kiểm thử phần mềm.

1. Hiểu tư duy của khách hàng

Nó có thể là âm thanh cơ bản, nhưng có nhiều chuyên gia bỏ qua sự cần thiết của nghiệp vụ. Việc hiểu các yêu cầu nghiệp vụ và tính năng của sản phẩm là một điều; việc hiểu tư duy của khách hàng và khán giả là khác nhau. Bằng một nỗ lực chuyển các yêu cầu nghiệp vụ vào trong phần mềm đang làm việc, chúng ta thường lạm dụng quá nhiều các chi tiết kỹ thuật và các độ ưu tiên của chính chúng ta. Thỉnh thoảng, nhầm lẫn, chúng ta ưu tiên một số module và tính năng bởi vì chúng ta thấy nó thú vị hơn và đầy thách thức, nên bỏ qua giá trị của nó đối với việc kinh doanh. Trước khi bắt tay vào lập kế hoạch kiểm thử phần mềm, bạn cần hiểu quan điểm của khách hàng. Bạn cần đơn giản hóa xử lý bằng cách cân nhắc các thông số sau:

  • Chức năng được coi là cốt lõi

Các sản phẩm khác nhau đáp ứng nhu cầu kinh doanh khác nhau. Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng tài chính, trọng tâm của khách hàng sẽ là các chức năng của ứng dụng. Bạn sẽ cần phải xem xét các chi tiết kỹ thuật vì một lỗi nhỏ có thể có độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương tự, nếu bạn đang xây dựng hệ thống quản lý hàng tồn kho, sự phối hợp màu sắc và giao diện người dùng sẽ không mang nhiều giá trị đối với khách hàng.

  • Giao diện thân thiện với người dùng

Ngược lại, nếu bạn đang phát triển một website đặt phòng khách sạn hoặc đặt tour - sự phối hợp màu sắc, bố cục và tính dễ sử dụng sẽ có gía trị lớn hơn. Trong trường hợp này, khách hàng không quan tâm đến việc đáp ứng các trường hợp phức tạp, hơn nữa anh ấy có một ưu tiên chp giao diện người dùng của website và luồng trơn chu của nó.

  • Time to market (Đây có thể hiểu là thời gian phát hành sản phẩm trên các chợ ứng dụng)

Yếu tố quan trọng khác mà cần thiết để xem xét là “Time to market” của ứng dụng. Như một điều hiển nhiên, việc phát triển một ứng dụng lớn với một danh sách dài các chức năng yêu cầu các tháng và các năm để phát triển. Điều này có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng tới kinh doanh cũng như là đối thủ có thể đưa ra ý tưởng giống hệt ra thị trường trước khách hàng của bạn. Phương pháp hiệu quả để phát hành sản phẩm sớm hơn trên thị trường là thiết lập một phần nhỏ các tính năng của ứng dụng. Các tính năng khác có thể được bổ sung sau đó như là bản cập nhật của sản phẩm. Điều này yêu cầu sắp xếp độ ưu tiên của các tính năng và các chức năng giống như kế hoạch phát hành sản phẩm. Trong các kịch bản như vậy, kế hoạch test của bạn phải bao gồm integration testing và regression testting. Bạn có thể muốn tự động hóa checklist regression và smoke để đạt được hiệu quả kiểm thử vì nó sẽ là một hành động được lặp lại trong suốt một thời gian.

  • Bằng chứng về khái niệm (POC) và nguyên mẫu

Thỉnh thoảng, một khách hàng cũng không rõ về các yêu cầu. Họ có thể mang biểu hiện “Tôi sẽ biết nó khi nào tôi nhìn thấy nó”. Trong các trường hợp này, bạn có thể cần làm việc với mô hình mẫu của phần mềm và lên kế hoạch cho chiến lược test phù hợp.

2. Biết về các nền tảng của bạn và các thiết bị mục tiêu

Một điều quan trọng khác mà bạn cần biết trước khi bắt tay vào lập kế hoạch kiểm thử phần mềm là sự hiểu biết về các nền tảng và thiết bị mục tiêu. Trong thế giới ngày nay, thị trường công nghệ tràn ngập các nền tảng, thiết bị, và các kích thước màn hình khác nhau. Đó là các máy tính cá nhân, Laptop, Notebook, Tablet và các thiết bị mobile. Nhiều hơn nữa, đó là các đặc trưng khác nhau của mỗi loại thiết bị. Vì vậy, làm cho con người không thể thực hiện kiểm thử trên mỗi và mọi thiết bị trước khi phát hành sản phẩm. Vì vậy, điều đó quan trọng để đạt được sự đồng ý của khách hàng trên các nền tảng, các thiết bị và các kích thước màn hình mà trong kiểm thử sẽ được thực hiện. Điều này là quan trọng giống như có vô số sự kết hợp của các nền tảng mobile, thiết bị và các kích thước màn hình. Tương tự, nếu bạn đang xác định chiến lược kiểm thử cho các ứng dụng web, thì bạn có thể quyết định các hệ thống vận hành, các trình duyệt và các độ phân giải màn hình. Bạn có thể chọn lọc các nền tảng, các thiết bị, các kích thước màn hình, các trình duyệt và các độ phân giải mục tiêu bằng cách làm một vài nghiên cứu thị trường đối với khách hàng và người dùng của bạn.

3. Thực hiện chiến lược thử nghiệm của bạn

Một khi bạn đã hiểu rõ những gì là quan trọng cho việc kinh doanh của khách hàng và đối tượng mục tiêu, bạn đã sẵn sàng để tạo ra chiến lược kiểm thử của bạn. Chiến lược kiểm thử là một tài liệu cấp cao xác định cách tiếp cận của bạn để kiểm thử một sản phẩm cụ thể. Chiến lược kiểm thử khác với kế hoạch kiểm thử vì nó không bao gồm các chi tiết về bài tập, trách nhiệm và thời hạn. Bạn có thể thủ thực hiện chiến lược kiểm thử phần mềm theo từng bước:

• Hiểu về nghiệp vụ cần thiết

Như đã thảo luận ở trên, đó là quan trọng để hiểu các yêu cầu nghiệp vụ trước khi bạn bắt tay vào lập kế hoạch kiểm thử phần mềm. Chiến lược kiểm thử của bạn nên bổ sung đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết. Trong khi xây dựng một sản phẩm thân thiện với người dùng, chiến lược test của bạn có thể bao gồm kiểm thử giao diện người dùng, kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử cross browser, và kiểm thử cross platform.

• Lựa chọn các loại kiểm thử bắt buộc

Hiện nay tồn tại rất nhiều kỹ thuật kiểm thử. Không thể áp dụng được tất cả các kỹ thuật kiểm thử vào mỗi dự án. Phụ thuộc vào tài liệu yêu cầu, bạn lựa chọn các loại kiểm thử bắt buộc để kiểm tra toàn bộ các vùng của ứng dụng/sản phẩm. Chiến lược kiểm thử có thể bao gồm một số loại kiểm thử. Điều đó bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào của kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử cơ sở dữ liệu, kiểm thử API, kiểm thử chịu tải, kiểm thử hiệu suất, kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử trình duyệt chéo, kiểm thử nền tảng chéo, kỹ thuật kiểm thử tích hợp và hồi quy.

4. Lựa chọn đúng công cụ hỗ trợ kiểm thử.

Sau khi tạo ra chiến lược kiểm thử, bạn đã sẵn sàng để lựa chọn các công cụ kiểm thử phù hợp cho các hoạt động kiểm thử. Một số công cụ kiểm thử có sẵn trên thị trường để tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình kiểm thử. Trong một số trường hợp, nó sẽ trở nên không thể tránh khỏi khi sử dụng một công cụ kiểm thử. Ví dụ: bạn sẽ gặp rắc rối lớn trong việc mô phỏng 1.000 người dùng hoặc nhiều hơn từ máy tính của bạn. Load Complete là một công cụ có thể giúp bạn trong việc kiểm thử tải và áp lực. Bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ để giúp bạn nhanh chóng tạo ra dữ liệu kiểm thử. Các công cụ như vậy có ích khi bạn thực hiện kiểm thử tải và kiểm thử hiệu suất. Tương tự, bạn có thể đã chọn kiểm thử tự động trong chiến lược kiểm thử của mình. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ cần một số công cụ tự động hoa như Selenium, Ranorex, WAPT. Nếu bạn đang làm việc với kiểm thử tự động, bạn có thể sẽ muốn sử dụng Appium. Bên cạnh đó, bạn sẽ cần một công cụ quản lý lỗi hoặc kiểm tra để quản lý hiệu quả các trường hợp thử nghiệm của bạn, tình trạng thực hiện các trường hợp thử nghiệm và báo cáo lỗi. ReQtest là một trong những công cụ liên tục tích hợp các yêu cầu của bạn, trường hợp kiểm thử, trình trạng thực hiện và lỗi tại một nơi.

5. Thiết lập quy trình đảm bảo chất lượng

Các dự án khác nhau có thể có cách tổ chức của đội dự án khác nhau, vị trí và phân công công việc. Do đó, bạn có thể có sự lựa chọn để tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng của công ty hoặc chỉnh sửa nó theo nhu cầu của dự án. Bạn cũng có thể cần phải xác định các trạng thái trong chu trình của lỗi cho dự án của bạn. Quy trình đảm bảo chất lượng bao gồm chu trình chất lượng hoàn chỉnh cho dự án bắt đầu từ sự hiểu biết về yêu cầu, tạo ra các kịch bản kiểm thử, thực hiện các trường hợp kiểm thử, xác định và báo cáo lỗi, kiểm tra các bản sửa lỗi và cuối cùng thực hiện smoke test cho sản phẩm cuối cùng.

6. Đánh giá nỗ lực đảm bảo chất lượng

Dựa trên chiến lược kiểm thử và các công cụ kiểm thử của bạn, bạn có thể ước tính nỗ lực kiểm thử được yêu cầu cho dự án. Các hoạt động đảm bảo chất lượng bao gồm sự hiểu biết về yêu cầu kinh doanh, tạo và thực hiện các trường hợp kiểm thử, tạo ra dữ liệu kiểm thử và một số dự phòng.

• Tạo và thực thi các trường hợp kiểm thử

Tạo các kịch bản kiểm thử là một hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng quan trọng. Nó cũng là một nhiệm vụ đầy thử thách vì nó đòi hỏi phải có sự động não, sự hiểu biết về các yêu cầu và đưa ra các trường hợp phụ. Bước tiếp theo là tạo ra các trường hợp thử nghiệm cho các kịch bản. Một số người bỏ qua những nỗ lực và thời gian cần thiết để tạo ra các trường hợp kiểm thử. Đảm bảo rằng bạn đã bao gồm thời gian cần thiết để tạo ra các kịch bản kiểm thử và các trường hợp kiểm thử trong ước tính của bạn.

• Tạo dữ liệu kiểm thử

Đôi khi, bạn cần phải tạo dữ liệu kiểm thử cho ứng dụng của bạn. Tùy thuộc vào yêu cầu của dự án và các công cụ có sẵn, bạn có thể ước tính các nỗ lực cần thiết để tạo ra dữ liệu kiểm thử. Các ước tính khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng bất kỳ công cụ nào hay không.

• Phân tích các nguồn lực

Phân tích bộ kỹ năng về nguồn lực và tính khả dụng của dự án. Ví dụ: nguồn chuyên gia sẽ mất 2 ngày để hoàn thành công việc; trong khi cùng việc đó, tài nguyên dành cho người mới bắt đầu có thể mất 4 ngày. Tương tự nếu bạn đang sử dụng một công cụ kiểm thử mới, thời lượng thêm cho việc học nên được đưa vào ước tính.

• Trì hoãn và dự phòng

Bạn có thể sử dụng một số kỹ thuật đánh giá để ước tính thực tế cho các hoạt động kiểm thử. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp làm việc thực tế sẽ lệch so với những nỗ lực đã ước tính. Trong một số trường hợp, sự phát triển cần nhiều nỗ lực hơn và việc phát hành không trở nên khả dụng để thử nghiệm cho đến khi thời hạn đến rất gần. Vì vậy, nên xem xét sự chậm trễ như vậy và thêm một số dự phòng trong các đánh giá.

7. Lập kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng

Ước tính cho bạn biết số giờ cần để hoàn thành công việc. Lịch trình, mặt khác, cho bạn biết về các dòng thời gian. Lịch trình cho bạn biết khi nào bắt đầu các hoạt động, thời hạn cho các hoạt động là gì và những trì hoãn dự tính là gì. Điều này cũng giúp bạn xác định và áp dụng các kỹ thuật theo dõi nhanh hoặc bẻ gãy để ép lịch trình và đáp ứng thời hạn dự án. Bạn có thể lên kế hoạch cho các hoạt động QA của mình bằng cách xác định các mối quan hệ hợp lý giữa hoạt động đảm bảo chất lượng của bạn, các nhiệm vụ phát triển và yêu cầu phê duyệt. Ví dụ, bạn có thể chuẩn bị dữ liệu thử nghiệm, kịch bản kiểm tra và các trường hợp thử nghiệm trong một vài ngày; tuy nhiên, bạn phải đợi bản phát hành vì mã hóa có thể cần nhiều nỗ lực hơn. Tương tự, việc phân bổ nguồn lực cũng có thể ảnh hưởng đến lịch biểu của bạn. Tài nguyên có thể được phân bổ đầy đủ hoặc một phần. Vì vậy, nó là một yếu tố quan trọng để xem xét trong khi các hoạt động bảo đảm chất lượng.

8. Nguồn lực sẵn có

Lên kế hoạch cho quá trình kiểm thử phần mềm dựa trên sự có sẵn tài nguyên kiểm thử của bạn. Điều này bao gồm môi trường thử nghiệm, công cụ kiểm thử, thiết bị kiểm thử và nguồn nhân lực. Bạn có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng đặc biệt cho phù hợp với hệ thống đang được phát triển. Do đó, đảm bảo rằng bạn có hoặc bạn sẽ thiết lập các môi trường kiểm thử yêu cầu khi cần thiết.

9. Biết các yếu tố cần thiết của Kế hoạch Kiểm thử

Khi bạn đã xem xét tất cả các yếu tố được đề cập ở trên, bạn sẽ đưa ra một phác thảo về cách bạn sẽ thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng cho dự án. Nghe có vẻ như đã ổn? Tuy nhiên, bạn không thể giữ tất cả những gì trong đầu bạn cũng không giải thích kế hoạch của bạn cho từng thành viên trong nhóm có liên quan. Bạn sẽ cần một tài liệu có hệ thống tổ chức tất cả các quy hoạch cho quá trình kiểm thử phần mềm. Một bản kế hoạch kiểm tra tài liệu để làm việc như vậy. Kế hoạch kiểm thử là một tài liệu xác định chiến lược sẽ được sử dụng để xác minh rằng sản phẩm hoặc hệ thống được phát triển theo các yêu cầu và yêu cầu của nó. Có một vài lựa chọn để viết một kế hoạch kiểm thử. Bạn có thể tạo kế hoạch kiểm thử theo tiêu chuẩn IEEE 892 hoặc bạn có thể tạo một kế hoạch kiểm thử tùy theo ý mình.

10. Thực thi cũng quan trọng như Lên kế hoạch

Không cần phải nói, việc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch cũng quan trọng như bản thân kế hoạch vậy. Sẽ xảy ra nhiều tình huống mà mọi thứ không diễn ra như dự kiến ban đầu. Để đề cập đến các tình huống như vậy, bạn cần phải phân tích rủi ro và các phản hồi liên quan trước đó - trong khi tạo ra kế hoạch kiểm tra.

Tổng kết

Trong bài này, chúng tôi đã thảo luận 10 điều bạn cần biết trước khi bắt đầu lập kế hoạch kiểm thử phần mềm. Bắt đầu từ việc hiểu được tư duy của khách hàng. Điều này sẽ giúp xác định các nhiệm vụ, ưu tiên các nhiệm vụ và phân phối một sản phẩm phù hợp với mong đợi của khách hàng. Điều quan trọng thứ hai là để xác định các nền tảng và thiết bị mà trên đó thử nghiệm nên được thực hiện. Tiến lên phía trước, một chiến lược kiểm thử được phát triển và lựa chọn đúng công cụ. Bạn cũng có thể thiết lập một quy trình đảm bảo chất lượng để đảm bảo một cách tiếp cận có hệ thống đối với kiểm thử phần mềm... Hơn nữa, bạn có thể phân tích các nguồn lực sẵn có và công sức kiểm thử bắt buộc. Trên cơ sở ước lượng, bạn có thể phát triển lịch kiểm thử. Bạn có thể, sau đó, đưa tất cả các thông tin của bạn vào một kế hoạch kiểm thử. Kế hoạch kiểm thử này có thể hướng dẫn bạn trong suốt quá trình thực hiện quy trình kiểm thử phần mềm của bạn. Bạn có thấy bài viết này hữu ích? Theo bạn, những điều gì khác nên được yêu cầu trước khi bắt tay vào lập kế hoạch kiểm thử phần mềm? Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần nhận xét dưới đây!

Nguồn: https://reqtest.com/testing-blog/10-things-know-embarking-software-testing-planning/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.