+3

#1 Khởi tạo Project - Tạo một API đơn giản bằng ASP.NET CORE 5

Tổng quan

Hiện mình đang làm một dự án trên công ty và API được viết bằng ASP.NET Core. Thấy tạo API trong ASP.NET khá hay nên làm series này chia sẻ cho ae.
Mình sẽ cố gắng chia sẻ cho ae cách tạo API, phân chia layer, sử dụng validate, entity framework,... trong ASP.NET Core

Nội dung

Đầu tiên hãy vào Visual Studio (của mình đang dùng VS 2019), khởi tạo một project mới. Tìm đến ASP.NET Core Web API như trong hình và chọn Next image.png

Tiếp theo hãy đặt tên cho project và chọn Next image.png

Tiếp theo chọn .NET 5 (.NET Core 5) và tích chọn Enable OpenAPI Support (Khi tích chọn, Swagger sẽ được thêm vào để tự động gen docs API) image.png

Cuối cùng click Create

Tiếp theo hãy chạy thử: Nhấn Ctrl + Shift + B để build project sau đó nhấn Ctrl + F5 để chạy project (chạy không Debug). Hoặc có thể nhấn Ctrl + F5 luôn cũng được (project sẽ tự động build khi và chạy) image.png

Vậy là khởi tạo xong một project API sử dụng .NET Core 5

Tổng kết

Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một controller trong .NET Core Code phần 1: https://github.com/duonghuan2122000/asp.net-core-5-api-simple/tree/phan-1


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.