Về sự cố gián đoạn dịch vụ ngày 12/3

Trong buổi chiều ngày hôm nay, 12/3/2018, server của Viblo gặp một sự cố bất ngờ với cơ sở dữ liệu, dẫn đến việc gián đoạn dịch vụ trong khoảng thời gian khá dài. Viblo Team đã cố gắng khắc phục sự cố, để có thể dịch vụ có thể trở lại bình thường, tuy nhiên một vài nội dung liên quan đến posts, series, answers, comments (trong khoảng từ 10h ~ 15h) ... đã không thể khôi phục lại được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với Viblo, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng feedback ở phía dưới cùng của website.

Viblo Team chân thành xin lỗi toàn bộ người dùng vì sự cố không đáng có này. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ tốt và ổn định hơn để hạn chế những hiện tượng tương tự xảy ra trong tương lai.

Rất mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ Viblo.

Viblo Team.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.