Hướng dẫn tạo team trên Viblo Code và Viblo CTF trong Contest

I. Hướng dẫn tạo team trên Viblo Code:

  1. Truy cập vào https://code.viblo.asia/ và đăng nhập tài khoản Viblo
  2. Vào mục Teams, chọn Create Your Team

image.png

  1. Điền các thông tin về Team của bạn

image.png

Lưu ý:

  • Tên team phải trùng khớp với tên team trên Viblo CTF. Trong quá trình thi đấu nếu các đội tự ý sửa tên team, hệ thống sẽ không cập nhật được điểm và các đội sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  • Mỗi người chỉ được nằm trong 1 team.
  1. Copy đường link dẫn đến team ở dưới phần tên team và gửi cho các thành viên để có thể request vào team.

image.png

Các thành viên gửi request vào team.

image.png

  1. Đội trưởng phê duyệt các request của các thành viên.

image.png

II. Hướng dẫn tạo team trên Viblo CTF:

(Tương tự với các thao tác tạo team trên Viblo Code)

Lưu ý:

  • Tên team phải trùng khớp với tên team trên Viblo Code. Trong quá trình thi đấu nếu các đội tự ý sửa tên team, hệ thống sẽ không cập nhật được điểm và các đội sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  • Mỗi người chỉ được nằm trong 1 team.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.