Giới thiệu tính năng Trending posts

Viblo mới bổ sung thêm một tính năng mới với tên gọi Trending posts.

Khi các bài viết đạt được số lượng views, vote up, clips, comments ở một mức cao nhất định thì sẽ được hệ thống của Viblo tự động gắn tag là Trending, và được hiển thị ở một mục riêng như hình dưới đây.

Có thể nói những bài viết thuộc mục này là những bài viết có chất lượng cao, nhận được nhiều ghi nhận cũng như quan tâm của người dùng trên Viblo. Vì vậy bạn hãy chú ý theo dõi những bài viết này nhé.

Viblo Team.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.