Giới thiệu tính năng RSS Feed

Viblo mới bổ sung thêm tính năng RSS Feed, giúp các bạn có thể nhận thông tin về các bài viết mới thông qua các chương trình RSS Feed Readers

Địa chỉ để nhận thông tin RSS trên Viblo sẽ là https://viblo.asia/rss, bạn có thể thấy được đường link này ở mục RESOURCES trong phần footer ở cuối trang.

Hy vọng rằng tính năng mới này có thể giúp bạn cập nhật và theo dõi các bài viết mới trên Viblo dễ dàng hơn.

Viblo Team.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.