🔥 [𝗩𝗜𝗕𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟭 - Contribute Cho 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 Để Nhận Những Phần Quà Hấp Dẫn Lên Đến 𝟮𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱] 🔥

Sau 2 năm sau mắt, 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 đã được rất nhiều người dùng sử dụng để tìm kiếm và giải các bài toán được 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 cung cấp. Để mở rộng số lượng bài tập cũng như khuyến khích tinh thần đóng góp của người dùng, vào tháng 10/2021, Viblo quyết định cho ra mắt tính năng Đóng góp - 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 cho 2 service 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 mang tên:

🎓𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 "𝗕𝗲 𝗔 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼𝗿 𝗙𝗼𝗿 𝗖𝗼𝗱𝗲 & 𝗖𝗧𝗙"🎓

➡️ Thể lệ cuộc thi:

📌 Thời gian: 1/10 - 30/11/2021

📌 Đối tượng tham gia: Tất cả người dùng Viblo

📌 Cách thức tham gia: 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 challenge trên 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 hoặc puzzle trên 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙, sau đó đợi ban quản trị 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 duyệt và xếp hạng cho bài challenge/puzzle của bạn.

➡️ Sau khi được duyệt, bạn sẽ nhận được điểm theo rank của từng bài.

Rank F: 10 điểm

Rank E: 15 điểm

Rank D: 20 điểm

Rank C: 25 điểm

Rank B: 30 điểm

Rank A: 35 điểm

Rank S: 40 điểm

➡️ Riêng service Viblo CTF sẽ có điểm phụ khi người dùng viết writeups cho các puzzle đã public trên hệ thống:

Rank E: 3 điểm

Rank D: 4 điểm

Rank C: 5 điểm

Rank B: 6 điểm

Rank A: 7 điểm

Rank S: 8 điểm

⭕️ Yêu cầu:

𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙: Puzzle đầy đủ nội dung + Writeups

𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲: Challenge đầy đủ nội dung, mô tả với Editorial + Sample Codes

🏆 Giải thưởng:

➡️Sau khi được duyệt, bài challenge/puzzle của người dùng sẽ được ban quản trị xếp theo rank tùy theo độ khó của challenge/puzzle người dùng contribute.

Trên mỗi service, top 3 người dùng có số điểm cao nhất sẽ nhận được:

𝗧𝗼𝗽 𝟭:

🏆 Bàn phím 𝗔𝗞𝗞𝗢 𝟯𝟬𝟴𝟳 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗼𝗸𝘆𝗼 trị giá 𝟮.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

🏆 Chuột 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗥𝗶𝘃𝗮𝗹 𝟯 trị giá 𝟵𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

🏆 Balo 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼

𝗧𝗼𝗽 𝟮:

🏆 Bàn phím 𝗔𝗞𝗞𝗢 𝟯𝟬𝟴𝟳 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗼𝗸𝘆𝗼 trị giá 𝟮.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

𝗧𝗼𝗽 𝟯:

🏆 Chuột 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗥𝗶𝘃𝗮𝗹 𝟯 trị giá 𝟵𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

𝗧𝗼𝗽 𝟰-𝟴:

🏆 Balo 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼

➡️Trên mỗi service, mỗi người dùng hoàn thành 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 một challenge hoặc một puzzle đều nhận được 1 set quà bao gồm 1 áo 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 + 1 bộ sticker 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼.

(Nếu người dùng hoàn thành 1 challenge 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 1 puzzle 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 sẽ nhận được 2 set quà tương ứng)

✅ Chi tiết về sự kiện xem tại: https://contribute.viblo.asia/

==============================

Thông tin liên hệ:

📍 SĐT: 0888.712.838 (Ms. Linh)

📍 Mail: contact@viblo.asia

📍 Website: https://contribute.viblo.asia/

📍 Câu hỏi thường gặp: https://contribute.viblo.asia/faq

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.