🔥 𝗩𝗜𝗕𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟭 Chính Thức Bắt Đầu 🔥

➡️ Bắt đầu từ hôm nay, tính năng đóng góp (contribute) puzzle/challenge cho 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 sẽ chính thức được ra mắt. Để đánh dấu cột mốc ra mắt tính năng này, 𝗩𝗜𝗕𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟭 sẽ bắt đầu từ 𝟭/𝟭𝟬 - 𝟯𝟬/𝟭𝟭❗️❗️ Còn chờ đợi gì nữa, hãy nhanh tay đóng góp puzzle/challenge để trở thành một trong những người dùng sớm nhất hoàn thành sự kiện và nhận được những phần quà giá trị nhất nhé❗️❗️ ➡️ Thể lệ cuộc thi:

📌 Thời gian: 1/10 - 30/11/2021

📌 Đối tượng tham gia: Tất cả người dùng Viblo

📌 Cách thức tham gia: 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 challenge trên 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 hoặc puzzle trên 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙, sau đó đợi ban quản trị 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 duyệt và xếp hạng cho bài challenge/puzzle của bạn.

➡️ Sau khi được duyệt, bạn sẽ nhận được điểm theo rank của từng bài.

Rank F: 10 điểm

Rank E: 15 điểm

Rank D: 20 điểm

Rank C: 25 điểm

Rank B: 30 điểm

Rank A: 35 điểm

Rank S: 40 điểm

➡️ Riêng service Viblo CTF sẽ có điểm phụ khi người dùng viết writeups cho các puzzle đã public trên hệ thống:

Rank E: 3 điểm

Rank D: 4 điểm

Rank C: 5 điểm

Rank B: 6 điểm

Rank A: 7 điểm

Rank S: 8 điểm

⭕️ Yêu cầu:

𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙: Puzzle đầy đủ nội dung + Writeups

𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲: Challenge đầy đủ nội dung, mô tả với Editorial + Sample Codes

🏆 Giải thưởng:

➡️Sau khi được duyệt, bài challenge/puzzle của người dùng sẽ được ban quản trị xếp theo rank tùy theo độ khó của challenge/puzzle người dùng contribute.

Trên mỗi service, top 3 người dùng có số điểm cao nhất sẽ nhận được:

𝗧𝗼𝗽 𝟭:

🏆 Bàn phím 𝗔𝗞𝗞𝗢 𝟯𝟬𝟴𝟳 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗼𝗸𝘆𝗼 trị giá 𝟮.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

🏆 Chuột 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗥𝗶𝘃𝗮𝗹 𝟯 trị giá 𝟵𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

🏆 Balo 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼

𝗧𝗼𝗽 𝟮:

🏆 Bàn phím 𝗔𝗞𝗞𝗢 𝟯𝟬𝟴𝟳 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗧𝗼𝗸𝘆𝗼 trị giá 𝟮.𝟮𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

𝗧𝗼𝗽 𝟯:

🏆 Chuột 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗥𝗶𝘃𝗮𝗹 𝟯 trị giá 𝟵𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝘃𝗻𝗱

𝗧𝗼𝗽 𝟰-𝟴:

🏆 Balo 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼

➡️Trên mỗi service, mỗi người dùng hoàn thành 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 một challenge hoặc một puzzle đều nhận được 1 set quà bao gồm 1 áo 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 + 1 bộ sticker 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼.

(Nếu người dùng hoàn thành 1 challenge 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲 và 1 puzzle 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗧𝗙 sẽ nhận được 2 set quà tương ứng)

✅ Chi tiết về sự kiện xem tại: https://contribute.viblo.asia/

==============================

Thông tin liên hệ:

📍 SĐT: 0888.712.838 (Ms. Linh)

📍 Mail: contact@viblo.asia

📍 Website: https://contribute.viblo.asia/

📍 Câu hỏi thường gặp: https://contribute.viblo.asia/faq

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.