[𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭 - 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗥𝘂𝗹𝗲 𝗩𝗶𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗼𝗱𝗲]

Sau khi khởi động được 3 tuần, Viblo Team đã nhận được rất nhiều feedback cũng như challenge/puzzle của các bạn gửi về. Hôm nay, chúng mình sẽ nêu rõ các tiêu chí cần thiết để 1 bài challenge contribute trên Viblo Code được chúng mình approve, tránh việc user đóng góp challenge mà không biết được bài của mình gặp vấn đề gì mà không được chấp nhận ❗️❗️❗️

1. Về format: Giống như một bài chuẩn trên Viblo, bao gồm:

👉 Tên đề bài: Đặt Headings 1 (Nên sử dụng tiếng Anh do hệ thống chưa hỗ trợ đặt hai tên khác nhau).

👉 Mô tả đề bài và yêu cầu của đề.

👉 Input: Đặt Headings 2 (Không đặt kèm ràng buộc trong input): Mô tả đầu vào.

👉 Constraints (Ràng buộc): Headings 2. Bao gồm: Ràng buộc về dữ liệu, ràng buộc về bộ nhớ và thời gian thực thi.

👉 Subtasks: Các bài đóng góp từ rank D trở lên cần chia subtasks, E và F có thể không cần (nếu có càng tốt). Các subtasks phải giải được bằng những giải thuật khác nhau.

👉 Output: Đặt Headings 2 (Mô tả đầu ra). Ví dụ một bài chuẩn: https://code.viblo.asia/challenges/XODJQKPry0Z

2. Về nội dung và cấu trúc đề:

👉 Không ra các đề bài chỉ sử dụng thuần số lớn (vẫn có thể ra các bài mà thuật toán chính là một thuật toán khác, nhưng cho thêm số lớn để tăng độ khó).

👉 Lưu ý đặt tag cho bài tập của mình.

👉 Số lượng testcases đảm bảo tối thiểu là 20.

👉 Nội dung đề trong sáng, rõ ràng mạch lạc. Không ra các đề bài liên quan tới chính trị, phản động, xuyên tạc hay có tính kích động,...

👉 Cần upload kèm theo solution mẫu (ưu tiên sử dụng C++ hoặc Python, Java).

✅ Chi tiết về sự kiện xem tại: https://contribute.viblo.asia/

==============================

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂:

📍 SĐT: 0888.712.838 (Ms. Linh)

📍 Mail: contact@viblo.asia

📍 Website: https://contribute.viblo.asia/

📍 Câu hỏi thường gặp: https://contribute.viblo.asia/faq

#viblo #viblo_contribute_2021 #viblo_announcement #contribute

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.