Ta Duy Anh

@ta.duy.anh

Progressive Web App: Xoá nhoà khoảng cách giữa web và mobile apps

Giải thích về Javascript thời hiện đại cho khủng long

Hãy để code lên tiếng!

309 3 0
5

5 kĩ năng giải quyết vấn đề của một kĩ sư phần mềm giỏi

Guide cho Senior Engineer trong việc hướng dẫn người mới

196 6 0
11

Tôi đã hack 40 website trong 7 phút như thế nào

Cơ bản về Router trong Angular 2

924 3 0
1

Note về lỗi liên quan đến zip timestamp khi deploy code dùng AWS CodeDeploy

36 1 0
2

Implement Form trong Angular 2 - cơ bản và hơn thế nữa - Part 1

215 0 0
1

Typography trong UI: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

350 1 0
1

Xây dựng form trong Angular 2 - Phần 1 : Dùng Template

342 0 0
0

Tính năng mới trong Developer Tools của Chrome 59

977 4 0
5

Thiết lập CSS theo SMACSS

259 0 0
3

Trở thành Functional Programmer - Phần 6

Trở thành Functional Programmer - Phần 5

327 3 0
2

Trở thành Functional Programmer - Phần 4

583 3 0
2

Trở thành Functional Programmer - Phần 3

776 7 0
3

Trở thành Functional Programmer - Phần 2

1390 9 0
4

Trở thành Functional Programmer - Phần 1

14

Enum trong Rails - con dao hai lưỡi