Ngô Văn Tiến

@ngovantien

OpenCV With Python Part 8

Làm thế nào để Refactor code Ruby on Rails đúng nhất

OpenCV With Python Part 7

117 0 0
0

Thiết lập máy in nhiệt POS/EPS để in trực tiếp qua mạng Lan với Ruby

OpenCV With Python Part 6

259 2 0
3

OpenCV With Python Part 5

309 0 0
1

OpenCV With Python Part 4

295 1 0
0

OpenCV With Python Part 3

415 1 0
0

Học hỏi thói quen của một lập trình viên năng suất

400 3 0
2

Tìm Hiểu Về Varnish Cache

493 2 0
2

Một Số Method Và Phong Cách Code Hay Trong Rails

450 7 0
5

OpenCV With Python Part 2

OpenCV With Python Part 1

2318 2 0
2

Highcharts và một vài vấn đề về đồng bộ dử liệu

117 0 0
2

Chat Realtime the Rails Way

408 1 0
3