Uncategory

Uncategory

Sort by: Newest posts
Avatar

Chia sẻ về cách tổ chức 1 chương trình team building

13.7K 1 1
  • Avatar
0
Avatar

Let's learn Octave

94 0 0
0
Avatar

Một số "tip" nhỏ khi kiểm thử một ứng dụng tiếng Nhật

1.6K 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Cần những yếu tố nào để có thể trở thành một tester giỏi

619 0 0
0
Avatar

Chương 2: Locators (tiếp)

311 0 0
0
Avatar

Phong cách làm việc với khách hàng Nhật - Đi muộn về sớm

287 0 0
1
Avatar

Quản lý bộ nhớ trong Unity

1.1K 1 0
0
Avatar

Những điều cơ bản về Agile. Daily Scrum

627 0 0
1
Avatar

Sử dụng gem Sorcery để gửi mail (P.2)

74 0 0
0
Avatar

SQL dành cho tester (Phần III)

1.8K 3 1
  • Avatar
0
Avatar

Sử dụng gem Sorcery để gửi mail (P.1)

112 1 0
1
Avatar

Phong cách làm việc với khách hàng Nhật - Shu ha ri

1.8K 1 0
6
Avatar

Những điều cơ bản về Agile. Lý tưởng và thực tế

313 0 0
0
Avatar

Làm thế nào để kiểm thử API hiệu quả?

10.4K 7 0
1
Avatar

Phong cách làm việc với khách hàng Nhật - Chuyển giao công việc

171 1 0
2
Avatar

Phát hiện và đo khoảng cách tới vật thể với Raspberry Pi và cảm biến HC-SR04

3.2K 1 0
0
Avatar

Phát triển game dựa trên game engine đa nền tảng cocos2d-x (P4) - Actions

716 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Material Design (phần 1)

12.3K 8 1
  • Avatar
1
Avatar

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

142 0 0
0
Avatar

Alamofire

132 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.