Uncategory

Uncategory

Sort by: Newest posts

Những điều cơ bản về Agile. outsite

55 0 0
0

Chia sẻ về cách tổ chức 1 chương trình team building

9.3K 1 1
0

Let's learn Octave

45 0 0
0

Một số "tip" nhỏ khi kiểm thử một ứng dụng tiếng Nhật

691 1 1
1

Cần những yếu tố nào để có thể trở thành một tester giỏi

240 0 0
0

Chương 2: Locators (tiếp)

199 0 0
0

Phong cách làm việc với khách hàng Nhật - Đi muộn về sớm

145 0 0
1

Quản lý bộ nhớ trong Unity

375 1 0
0

Những điều cơ bản về Agile. Daily Scrum

244 0 0
1

Sử dụng gem Sorcery để gửi mail (P.2)

41 0 0
0

SQL dành cho tester (Phần III)

747 1 0
0

Sử dụng gem Sorcery để gửi mail (P.1)

77 1 0
0

Phong cách làm việc với khách hàng Nhật - Shu ha ri

481 0 0
3

Những điều cơ bản về Agile. Lý tưởng và thực tế

105 0 0
0

Làm thế nào để kiểm thử API hiệu quả?

5.4K 4 0
1

Phong cách làm việc với khách hàng Nhật - Chuyển giao công việc

92 1 0
1

Phát hiện và đo khoảng cách tới vật thể với Raspberry Pi và cảm biến HC-SR04

1.3K 0 0
0

Phát triển game dựa trên game engine đa nền tảng cocos2d-x (P4) - Actions

376 0 0
2

Tìm hiểu về Material Design (phần 1)

8.1K 6 1
1

Tội phạm máy tính: Xưa và nay

453 10 1
11