#Cookies

1 post
{{ followersCount }} followers
Các web developer thường xuyên gặp phải những tình huống mà họ cần lưu trữ một thứ gì đó, đặc biệt là lưu thứ gì đó dạng collection để sử dụng tạm thời, ví dụ một vài trang user đã vào xem trước đó. Tôi đã từng thấy nhiều người tạo hẳn một bảng trong CSDL chỉ để lưu những trang user đã ghé qua trong trường hợp không cần thiết, đó thật sự là một cách làm tệ hại khi mỗi lần truy cập vào 1 trang lại phải insert 1 record vào DB. Thậm chí có người sử dụng session để lưu, thật là một sự lãng ...
188 1 0
2