action cable

1 post
{{ followersCount }} followers
I. Giới Thiệu Actioncable là một bước tiến đáng kể cho nền tảng Rails, nó cung cấp cơ chế để bạn đưa Rails app hoặc một phần nào của app có thể thực thi được tính năng realtime thông qua công nghệ WebSocket với phần hỗ trợ ở client là code Javascript và phần server là Ruby. Vì được tích hợp vào Rails nên bạn hoàn toàn có thể xử lý các truy vấn đến CSDL một cách dễ dàng thông qua ActiveRecord hoặc ORM khác. Giao diện mình tham khảo nhé.Ví dụ về ứng dụng mình sắp hướng dẩn . II. Từ A đến Z ...
134 1 0
1