Published at Sep 24th, 2020 8:47 AM 188 1 0 3
  • 188 1

Series này mình sẽ chia sẻ tới mọi người những môn học về CNTT mà mình đã được học ở trường ( nó như nào, để làm gì, quan trọng không?, áp dụng vào vấn đề gì?,...), dĩ nhiên là chỉ trong giới hạn hiểu biết của mình và mình biết thì còn ít lắm, thế nên bạn nào muốn góp ý cho mình thì mình sẵn sàn đón nhận và cảm ơn. Ngoài ra, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những tài liệu học mà mình sưu tầm được trong quá trình học tập trên giảng đường ( được chia sẻ từ các thầy/cô giáo, hay được chia sẻ từ các anh/chị sinh viên khóa trước).

Bạn có thể tìm kiểu thêm nhiều tài liệu học tập hơn tại đây nha: https://www.tailieubkhn.com/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.