Published at Nov 30th, 4:21 AM 28 0 0 3
  • 28 0
  • Report

Series này mình sẽ tìm hiểu, giới thiệu về sàn giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency), những lưu ý khi thiết kế, xây dựng sàn tiền ảo (coin) trao đổi, mua bán Bitcoin, Ethereum, ...

share