0

Kiểm thử UI/UX: Tổng hợp những điều cần lưu ý

share
  • 46 0
  • Report
Published at Nov 19th, 4:11 AM 46 0 0 2
  • 46 0
  • Report

Khi thực hiện kiểm thử phần mềm, bên cạnh việc đảm bảo sản phẩm vận hành đúng chức năng, đúng yêu cầu ra thì việc kiểm tra UI/UX cũng có vai trò hết sức quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu 1 số điểm cần lưu ý trong kiểm thử UI/UX qua bài tổng hợp những điểm cần lưu ý khi test UI/UX của sản phẩm.

share