+4

Clean Architecture

Share
  • 299 5
 Published at Feb 18th, 2021 4:29 AM 299 5 1 5
  • 299 5

Nền móng vững chắc mới có thể tiến xa. Code sạch đẹp là một chuyện, kiến trúc của hệ thống cũng phải sạch đẹp.

Tổng hợp kiến thức để tạo nên một clean architecture.

To be continued...

Share

COMMENTS


Avatar Nguyen Thu Hanh @hanhnguyen1311
Feb 18th, 2021 4:02 PM

💯

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.