Asked Apr 11th, 2018 3:07 a.m. 102 0 1
 • 102 0 1
+2

Cần giúp đỡ về ChartJS !

Share
 • 102 0 1

Mình đang có 1 vấn đề khi làm việc với ChartJs đó là khi array data của mình toàn là 0 thì trục tung nó sẽ tự chia thành như trong hình, có cách nào để nếu data toàn 0 thì nó k tự chia hoặc ko hiển thị không nhỉ, nhờ anh em giúp đỡ !

code ở đây ạ : https://jsfiddle.net/e8n4xd4z/7631/

1 ANSWERS


Answered Apr 11th, 2018 3:43 a.m.
Accepted
+5

Hiện tại chart của bạn đang hiển thị nhiều số 0 là do phần userCallBack, bạn có thể thử với format này xem:

yAxes: [{
  ticks:
  {
    userCallback: function(value, index, values)
    {
      //value = value.toString();
      //value = value.split(/(?=(?:...)*$)/);
      //value = value.join(',');
      //return value;
     
      return parseFloat(value).toFixed(1);
    }
  }
}]

Ngoài ra chartjs cho phép bạn update option theo ý muốn, nên bạn có thể check dữ liệu của mình sau đó update lại chart. Bạn không muốn nó hiển thị trục y thì update option display: false là được

Dưới đây mình update (thêm) option min trong yAxes

var myChart = new Chart(ctx, config);
window.myLine = myChart;
myChart.options.scales.yAxes[0].ticks.min = 1;
myChart.update();
Share
Avatar Red Devil @manhtqb
Apr 11th, 2018 3:49 a.m.

tuyệt vời, cảm ơn bạn nhiều 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.