Asked thg 12 27, 2019 3:03 SA 56 0 1
  • 56 0 1
-4

tags

Share
  • 56 0 1

lam sao tags mot mang len database

Avatar Phan Lý Huỳnh @phanlyhuynh
thg 12 27, 2019 3:05 SA

Bạn có thể nói rõ câu hỏi được k ạ. Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn 😂

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered thg 12 27, 2019 3:06 SA
+1

ý bạn có phải là làm sao để lưu 1 mảng vào trong db đúng không? Bạn có thể chọn kiểu dữ liệu json, trước khi lưu thì bạn encode lại và lưu vào. Lúc lấy ra để đọc được thì decode là ok

Share
Avatar thoald @thoald
thg 12 27, 2019 3:10 SA

vang mình cảm ơn nhé

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.