Asked May 24th, 2018 4:24 a.m. 381 0 1
 • 381 0 1
+2

Run php artisan migrate trên Heroku error

Share
 • 381 0 1

Sau khi deloy thành công lên heroku em có chạy lệnh php artisan migrate để tạo bảng trong CSDL nhưng báo fail


In PDOConnection.php line 50:

 SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away


In PDOConnection.php line 46:

 SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away


In PDOConnection.php line 46:

 PDO::__construct(): MySQL server has gone away

File .env em đã config như sau

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DB_USERNAME=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DB_PASSWORD=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Và cả file config/database.php

'default' => env('DB_CONNECTION', 'pgsql'),

    'pgsql' => [
      'driver' => 'pgsql',
      'host' => env('DB_HOST', 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'),
      'port' => env('DB_PORT', '5432'),
      'database' => env('DB_DATABASE', 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'),
      'username' => env('DB_USERNAME', 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'),
      'password' => env('DB_PASSWORD', 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx')
      'charset' => 'utf8',
      'prefix' => '',
      'schema' => 'public',
      'sslmode' => 'prefer',
    ],

Mong được anh chị giải đáp lỗi do đâu ạ. Em cảm ơn anh chị.

Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
May 24th, 2018 6:08 a.m.

sao địa chỉ host với tên database, username, password nó lồ lộ ra thế =)) có dùng được không vậy em =))

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
May 24th, 2018 6:10 a.m.

@thangtd90 Em cố tình fake địa chỉ để đỡ can lộ lộ rồi mà anh (yaoming)

+1
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
May 24th, 2018 6:11 a.m.
+1
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
May 24th, 2018 6:12 a.m.

@thangtd90 Thôi để em fake hết thành xxx luôn cho mọi người đỡ mất công tập làm hacker =))

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 24th, 2018 5:54 a.m.
Accepted
+7

Screenshot from 2018-05-24 12-53-01.png Em cấu hình các biến env ở mục setting của app heroku nhé không cần dùng file .env đâu.

Share
Avatar Quiet @simple1805
May 24th, 2018 6:03 a.m.

Được rồi anh ơi, Em cảm ơn anh ạ 😄

+3
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.