Asked Apr 2nd, 2019 5:33 a.m. 173 0 1
  • 173 0 1
+1

Có thể sử dụng nhiều phương pháp Cache trên 1 trang Laravel

Share
  • 173 0 1

Mình có website với database khá lớn nên muốn kết hợp nhiều phương pháp cache để đạt hiệu suất tốt nhất. Trong laravel có cách nào để dùng nhiều phương pháp cache cùng lúc không mọi người nhỉ?

1 ANSWERS


Answered Apr 2nd, 2019 6:29 a.m.
+9

Nhiều phương pháp cache ở đây bạn nói là những phương pháp nào? database khá lớn là lớn đến mức nào?

Theo mình biết thì trong laravel có hỗ trợ lưu cache các object với nhiều driver khác khau như Database, Memcached, Redis,... Mình hay sử dụng Redis vì nó nhanh, dễ cài đặt nhưng cần phải có một server với RAM lớn.

Bạn có thể tham khảo bài viết Tăng tốc độ trang web sử dụng laravel với object caching của mình.

Nếu database của bạn cực kỳ lớn thì bạn có thể sử dụng nhiều máy chủ database để get dữ liệu. Tham khảo bài viết Nhân bản máy chủ cơ sở dữ liệu MYSQL với laravel - MySQL Replication của mình. Các câu truy vấn thay đổi database có thể cho vào Queues để response cho người dùng nhanh hơn.

Ngoài ra bạn cần tạo index cho database cho phù hợp với cả việc tối ưu hóa câu truy vấn khi thực hiện nữa. Mình cũng có viết bài Sử dụng index để tăng tốc câu truy vấn trong mysql với laravel hi vọng sẽ giúp được bạn.

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Apr 2nd, 2019 8:45 a.m.

cách giải quyết nào cũng có hẳn cả bài. thật đáng ngưỡng mộ 😢

0
| Reply
Share
Avatar Lão Còi @laocoi
Apr 3rd, 2019 2:47 a.m.

Cảm ơn chia sẻ của bạn, những bài viết của bạn rất hữu ích. Phương pháp cache theo ý mình ở đây là vừa sử dụng cache dạng file trên ổ đĩa, vừa sử dụng cache dạng RAM

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.