Asked thg 4 23, 2020 3:45 SA 394 0 3
  • 394 0 3
0

Upload file hình ảnh trong Laravel

Share
  • 394 0 3

Anh chị cho em hỏi là tại sao file ảnh em upload lên thì không đúng định dạng ạ !

3 ANSWERS


Answered thg 4 23, 2020 3:51 SA
Accepted
+2

Bạn có thể thêm validate như thế này :

'Hinh' => 'mimes:jpeg,jpg,png',

Thêm như vậy thì bạn có thể loại bỏ code check đuổi file mà bạn viết ở dòng 96

Share
Answered thg 4 23, 2020 3:48 SA
+2

Giờ bạn check xem ảnh đã được upload vào folder chưa? Nếu upload rồi thì check lại thông tin bạn đang lưu vào db xem có lưu đúng đường dẫn k, hoặc bạn có thể inspect lên

Share
Avatar Tra Nguyen @TraNguyen
thg 4 23, 2020 4:11 SA

@duong.manh.hoang e kiểm tra rồi, nó đã upload lên nhưng mà không đúng định dạng, chỉ toàn là chữ. Nhưng rõ ràng file ảnh trên local là đúng định dạng mà nhỉ.

0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
thg 4 23, 2020 4:18 SA

@TraNguyen à, bạn đang save sai rồi, bạn cần lưu lại tên của ảnh thôi, bạn dùng cái này nhé getClientOriginalName()

0
| Reply
Share
Avatar Tra Nguyen @TraNguyen
thg 4 23, 2020 5:00 SA

@duong.manh.hoang m làm được rồi nhá. Cảm ơn ạ !

0
| Reply
Share
Answered thg 4 23, 2020 3:49 SA
+2

Bạn thử inspect (Ctrl + Shift + i) cái phần tử <img> kia lên xem đường dẫn của nó có đúng chưa đã nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.