Asked Apr 14th, 2020 9:54 a.m. 71 0 1
  • 71 0 1
0

Ứng dụng excel trong laravel

Share
  • 71 0 1

Xin chào mọi người mình hiện mình đang làm Tạo báo cáo thu chi trong tháng theo các danh mục, theo ngày trong laravel có sử dụng excel, Ví dụ hiện tại là tháng 4,mốc là t12 năm ngoái thì em muốn lấy những tháng hiện có trong data như kiểu này ạ trong data có t1,2 or t1,3 or t1,2,3,4 ,em xin cảm ơn, em mới lấy được tháng trước của tháng hiện tại thội ạ

1 ANSWERS


Answered Apr 14th, 2020 9:57 a.m.
0

Bạn muốn export từ bảng nào ra, có thể post ảnh lên đây k bạn?

Share
Apr 14th, 2020 10:07 a.m.

Untitled.jpg Đây bạn ,mình muốn in báo cáo của lịch sử giao dịch theo tháng

0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
Apr 15th, 2020 2:41 a.m.

@khanh1234 theo db của bạn thì có thể tracking thời gian tạo giao dịch qua cột created_at. Thế nên bạn cần lấy tháng nào thì bạn cứ queries theo cột đó là được. Ví dụ bạn muốn lấy trong tháng 1 nhé:

Expend::whereMonth('created_at', 1)->get()
0
| Reply
Share
Apr 15th, 2020 3:14 a.m.

@duong.manh.hoang tks bạn,nếu nếu có 12 tháng thì sử lý code ngăn gọn hơn nhỉ,nếu có 12 tháng mk lại phải viết 12 cái where để hiện view,như thế lặp lại code

0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
Apr 15th, 2020 3:53 a.m.

@khanh1234 Cái kia chỉ nên sử dụng để lấy 1 tháng thôi. Còn bạn muốn lấy vài tháng thì bạn nên sử dụng >< để lấy khoảng cách giữa là khoảng bạn muốn query

0
| Reply
Share
Apr 15th, 2020 3:58 a.m.

@duong.manh.hoang vâng ạ,mình đang làm báo cáo theo tháng,thì ở view có link a 12 tháng,tháng nào có trong data thì code xử lý như trên ,như thế có hợp lý không bạn

0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
Apr 15th, 2020 4:12 a.m.

@khanh1234 nó sẽ phụ thuộc nhiều vào yêu cầu phía khách hàng. Còn nếu project riêng của bạn thì mình nghĩ là bạn nên để thành kiểu select option, ng có thể select tháng và năm

0
| Reply
Share
Apr 16th, 2020 6:55 a.m.

@duong.manh.hoang vâng,như thê mỗi lần export excel từng tháng,mk phải tạo 1 cái export cho từng tháng à bạn

0
| Reply
Share
Avatar Dương Mạnh Hoàng @duong.manh.hoang
Apr 16th, 2020 7:59 a.m.

@khanh1234 thì ở trên bạn đang bảo export cho từng tháng mà đúng k? hoặc bạn có thể export theo những tháng bạn chọn cũng được. Tùy ở bạn mà

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.