Asked Oct 19th, 2020 3:21 a.m. 73 0 1
  • 73 0 1
0

udp, voip

Share
  • 73 0 1

cho e hỏi thực hành về udp và voip như thế nào ạ?

1 ANSWERS


Answered Oct 29th, 2020 9:50 a.m.
0

bạn muốn thực hành cài gì mới được 😐 hỏi thế nay thì chịu không có giải pháp nào cho bạn =))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.