Asked thg 1 3, 3:49 SA 85 1 1
  • 85 1 1
0

Tìm dữ liệu tiếng việt

Share
  • 85 1 1

Chào mọi người mình đang cầm tìm 1 bộ dữ liệu về các bình luận nói tục, chửi thề, hoặc nói tục chửi thề nói chung. Nếu mọi người có thì giúp đỡ em, em cảm ơn mọi người.

1 ANSWERS


Answered thg 1 3, 4:41 SA
Accepted
0

lên voz,

vào f33,

viết con bot crawler comment.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.