Asked Sep 1st, 2017 4:13 a.m. 242 0 5
  • 242 0 5
0

S3 Region

Share
  • 242 0 5

Mọi người cho em hỏi khi ở Châu Á hay ở Việt Nam thì nên chọn Region của AWS S3 nào để tốc độ load item của S3 nhanh nhất ạ. Em tìm hiểu thì thấy nhiều Region quá mà không biết chọn cái nào. http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#s3_region

5 ANSWERS


Answered Sep 1st, 2017 8:44 a.m.
Accepted
+1

Châu Á thì hẳn là Asia Pacific rồi, Singapore hay Tokyo đều được 😃

Share
Answered Sep 1st, 2017 5:53 a.m.
+2

Mình cũng chưa dùng nhưng search thấy có nhiều nguồn mà, cũng muốn tạo account AWS S3 mà chưa có thẻ 😄 https://stackoverflow.com/questions/6339990/how-could-i-determine-which-aws-location-is-best-for-serving-customers-from-a-pa

Có tool check nè https://cloudharmony.com/speedtest

Share
Avatar Ho Quoc Hai @ho.quoc.hai
Sep 1st, 2017 8:20 a.m.

oh, thank bạn nhé!

0
| Reply
Share
Answered Oct 25th, 2017 10:52 a.m.
+1

"tốc độ load item của S3 nhanh nhất ạ." => Singapore nhé 😃

Share
Answered Sep 1st, 2017 8:57 a.m.
0

Em cứ Asia Pacific nhé e nhé, ở link e gửi có 3 cái đó:

  • Asia Pacific (Singapore): ap-southeast-1
  • Asia Pacific (Sydney): ap-southeast-2
  • Asia Pacific (Tokyo): ap-northeast-1
Share
Avatar Brian @brian
Sep 6th, 2017 3:02 a.m.

Bạn dùng Singapore đi

0
| Reply
Share
Answered Sep 7th, 2017 2:28 a.m.
0

Tùy vào thị trường hướng tới mà chọn region khác nhau. Ví dụ như phần lớn truy cập đến từ Đông Nam Á thì chọn Singapore, nếu lượng truy cập lớn đến từ Nhật Bản, Trung Quốc thì chọn Nhật Bản.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.