Asked May 26th, 2021 4:36 a.m. 146 0 1
  • 146 0 1
0

RPN box và Mask Branch trong Mask R-CNN

Share
  • 146 0 1

Xin chào mn

Em có câu hỏi về mô hình Mask r-cnn:

  • Khi rpn tạo các bounding box xung quanh đối tượng, giả sử box xung quanh đối tượng được lấy không bao hết hoàn toàn đối tượng (thiếu một số vị trí). Thì tại nhánh Mask Branch chỉ tạo vùng mask cho đối tượng có trong box lấy từ rpn.
  • Vậy có cách nào để vùng bounding box có thể lấy được như ground truth không ? Trong mô hình mask rcnn có boundary box regressor có thể làm điều đó. Nhưng nhánh đó hoạt động song song với nhánh Mask thì sao có thể lấy được nhỉ mn ?

1 ANSWERS


Answered May 26th, 2021 4:59 a.m.
+2

Mask RCNN là 1 mô hình phát triển từ Faster RCNN, được xây dựng cho tác vụ Instance Segmentation. Về cơ bản thì 1 nhánh mask sẽ được thêm vào, tận dụng những kết quả từ detection dùng cho segment. Thế nên là nhánh đó không phải hoạt động song song như hình ảnh trên đâu bạn, bạn có thể quan sát hình ảnh dưới đây để hình dung cụ thể hơn.

imgur

Chi tiết hơn về mask rcnn, bạn có thể đọc thêm tại: https://medium.com/@fractaldle/mask-r-cnn-unmasked-c029aa2f1296

Còn "để vùng bounding box có thể lấy được như ground truth" thì cái này phụ thuộc vào độ lớn bộ dữ liệu cũng như cách trainning, hàm loss, ... để mask rcnn fit với dự liệu của bạn thôi bạn.

Hi vọng câu trả lời này giải đáp được những thắc mắc của bạn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.