Asked Apr 22nd, 3:08 a.m. 107 0 1
  • 107 0 1
0

Reload trang trả về 404 khi deploy dự án vuejs với iis server

Share
  • 107 0 1

Ở đây có a/ch nào từng deploy dự án react hc vue lên vps windows mà xài iis chưa ạ? Làm sao để nó hoạt động được như thêm thẻ base trên nginx được vậy ạ? E cảm ơn.

1 ANSWERS


Answered Apr 22nd, 3:32 a.m.
Accepted
+1

https://stackoverflow.com/questions/72941720/dealing-with-404-error-on-iis-for-a-vite-app

bạn thử xem.

bạn có nhắc đến nginx, sao mình k dùng linux mà deploy

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.