Asked Sep 24th, 2021 1:54 p.m. 84 0 1
  • 84 0 1
+1

crawl heading html auto trong php table of content

Share
  • 84 0 1

Dear All thường sử dụng các trình soạn thảo thì nó sẽ có phần table of content (TOC), nhưng m phải làm thủ công thì mới tạo ra

Giờ m mong muốn là sẽ tự động tạo ra cái TOC này luôn, và click vào mục lục đó thì nó tự động chuyển đến phần nội dung đó luôn, m sử dụng php nhé các bạn. image.png

Các bạn xem ảnh để dễ hiểu hơn

Thank for helping!

1 ANSWERS


Answered Oct 12th, 2021 7:31 a.m.
0

Thứ nhất. Title và nội dung k mapping. Mình đang hiểu: bạn mong muốn khi click nội dung ở TOC thì sẽ redirect ới page content đúng ko. Nếu đúng thì đặt href thôi. có gì đâu mà khó khăn nhỉ?

Share
Avatar Phu @phuth
Oct 29th, 2021 3:27 a.m.

k phải bạn, cái đó là nó tự craw thẻ titile heading, chứ viết bài mà đặt mapping thì làm sao làm được, nghĩa là code làm sao cho lúc nó lấy toàn bộ nội dung nó sẽ crawl được thẻ heading và lúc click vào TOC sẽ đến phần m muốn, cái ảnh m gửi bạn là nó tự động nhé, m chỉ cần viết nội dung là nó crawl hết. k phải đặt gì hết đâu

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.