Asked Nov 12th, 2019 6:17 AM 28 0 0
  • 28 0 0
0

python gsm

Share
  • 28 0 0

E có dcom 3g.Hiện muốn sử dụng python để thực hiện cac thao tác gửi tin nhắn, chuyển tiền popup hoặc chuyển tiền liên quan tói sử dụng sms.Anh chị nào trong nhón đã làm về cái này chỉ bảo giúp e với ạ.có nguồn nào học tập về cái này mong mọi người chỉ giúp ạ. Thanks