Asked Mar 29th, 2020 3:21 a.m. 54 0 1
  • 54 0 1
0

Prisma

Share
  • 54 0 1

Chào bạn. MÌnh đang tìm hiểu Prisma, graphql , Nodejs Mình không hiểu là khi cài prisma nó đã có sẵn server chứa graphql: localhost:4466 nhưng khi dùng graphql và nodejs lại sinh ra 1 cái nữa là localhost:4000 Vậy mình dùng Reactnative lấy dữ liệu về từ prisma hay graphql của localhost:4000

Mình đang cần giải đáp thắc mắc này lắm luôn. Mong bạn giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Mar 29th, 2020 12:36 p.m.
+1

bạn lấy từ Prisma nhé. Cái nào xuất API ra thì đọc React Native từ cái đó

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.