Asked Dec 26th, 2017 4:31 a.m. 1774 0 3
  • 1774 0 3
0

Phân quyền CRUD Webapi với mongodb & nodejs

Share
  • 1774 0 3

Chào cả nhà! Em đang làm một cái project quản lý với mongodb dùng nodejs. Em viết api rồi. Bây giờ em muốn phân quyền cho từng user có những quyền Read, Create, Edit ... thì em phải làm thế nào? Mọi người ai đã làm thì tư vấn giúp em với Em cảm ơn!

3 ANSWERS


Answered Jan 11th, 2018 7:31 a.m.
Accepted
+2

Bạn có thể tham khảo bài viết này của mình https://viblo.asia/p/expressjs-phan-quyen-theo-vai-tro-voi-package-node-acl-6J3Zg29qKmB

Share
Answered Dec 26th, 2017 6:29 a.m.
+4
Share
Avatar LeHung @supperstarlk
Dec 26th, 2017 12:31 p.m.

Anh ơi phân quyền ở đây là phân quyền chức năng(VD: người dùng nhóm này có thể xem, tạo, chỉnh sửa hoặc xóa bài viết) chứ ko phải user thao tác database trong mongodb.

0
| Reply
Share
Answered Jan 2nd, 2018 2:39 a.m.
+1

Thử dùng framework adonisjs xem thế nào? Cái này giống laravel, có middleware ...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.