Asked thg 11 16, 2020 4:38 SA 96 0 2
  • 96 0 2
+1

Lỗi không tắt được Link liên kết trong Ngrok

Share
  • 96 0 2

Mình có cài ngrok dùng thử nhưng khi mình tắt phần mềm , liên kết ngrok tạo ra để kết nối đên localhost của mình vẫn hoạt động. Các bạn có biết cách nào để xóa liên kết đó đi không? Mình muốn mỗi lần dùng ngrok rồi tạo lại, chứ không muốn liên kết đó mặc định với 1 port. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều nha.

2 ANSWERS


Answered thg 11 16, 2020 5:28 SA
Accepted
+3

bạn tìm tới process đang chạy Ngrok và kill nó đi nhé, có nhiều cách, 1 trong các cách là bạn chạy command top để list ra danh sách các process đang chạy, sẽ thấy dạng như sau:

Screenshot 2020-11-16 at 13.27.40.png

Sau đó bạn kill process ngrok đi:

kill -9 <process_id> # trong ảnh process_id=23391
Share
Answered thg 11 16, 2020 8:27 SA
+1

Có thể do ngrok ở lần tắt trước đó chưa được gracefully shutdown, bạn thử kill tiến trình đó đi bằng cách gõ lệnh:

sudo pkill ngrok

Bạn cũng có thể theo hướng dẫn này để tìm xem port bạn cần đang bị chiếm bởi tiến trình nào: https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-check-if-port-is-in-use-command/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.