Asked Oct 24th, 2019 9:14 a.m. 102 0 2
  • 102 0 2
+1

Lỗi khi vào trang viblo

Share
  • 102 0 2

Các bác cho hỏi lỗi này là bị sao ạ ? A cùng cty vào thì bị như này ?

2 ANSWERS


Answered Oct 25th, 2019 4:43 a.m.
+1

Bạn thử F12 lên xoá hết cookie, storage đi rồi đăng nhập lại xem 😄

Share
Oct 25th, 2019 7:00 a.m.

ok ạ để mình thử cảm ơn bạn 😃))

0
| Reply
Share
Answered Oct 25th, 2019 1:27 a.m.
0

Khả năng cao là tài khoản của anh ý đã bị kích khỏi hệ thống nha bạn 😔 😥

Share
Oct 25th, 2019 4:41 a.m.

vào bằng tài khoản mới cũng ko vào dc? Vào viblo code thì vẫn oke

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.