Asked Mar 6th, 2019 2:48 AM 226 0 1
  • 226 0 1
0

Lỗi khi chạy reactjs

Share
  • 226 0 1

error khi start react js

em mới học reatjs , dạo gần đây thường xuyên bị lỗi này, có lúc restart máy thì chạy đc..có lúc thì k..mọi ng chỉ mình cách khác đc k ạ

1 ANSWERS


Answered Mar 6th, 2019 2:56 AM
Accepted
+11

Lỗi cũng khá là rõ rồi mà, do hệ thống hạn chế number of file watchers nên bạn chỉ cần tăng số lượng này lên là được. Nếu bạn chạy linux hoặc mac thì có thể chạy lệnh sau trong command-line:

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.