Asked Feb 25th, 2020 2:29 AM 57 0 0
  • 57 0 0
0

lỗi java.lang.StackOverflow khi regex trong jmeter

Share
  • 57 0 0

Khi mình chạy test bằng jmeter với response data khá lớn thì mình dính lỗi này

Mình có thử search trên mạng thì thấy có hướng dẫn tăng HEAP size lên nhưng có vẻ vẫn không ăn thua, buồn ở chỗ là tùy lúc nó mới dính lỗi. Ví dụ như tối qua mình chạy thì ok không vấn đề gì cả, sáng nay chạy lại 1 lần nữa thì tèo, chạy 2-3 lần thì lại ok. Có bạn nào xử lý được trường hợp này rồi thì hướng dẫn mình với