Asked Jul 16th, 2018 4:50 a.m. 267 0 1
  • 267 0 1
0

Linux java command line

Share
  • 267 0 1

Hi, mình có 1 khó khăn khi chạy file java .jar trên OpenSUSE là làm sao để khi open terminal của OpenSUSE và type command với dấu "/" thì nó vẫn nhận vd: "/file_name_folder/file_name [params]" là sẽ chạy chương trình java của mình. Mình đã thử dùng alias nhưng nó không cho dấu "/" và hiểu như là thư mục. Mong mọi người giúp đỡ.

1 ANSWERS


Answered Jul 16th, 2018 5:54 a.m.
Accepted
0

Để run được file jar thì bạn cần dùng lệnh java chứ nhỉ 😄

Bạn thử câu lệnh sau xem sao:

java -jar /path/to/folder/file_name.jar

Bạn không thể dùng câu lệnh /path/to/folder/file_name.jar để thực thi file jar, bởi vì 2 điều:

  • Các file của Linux mặc định không có quyền thực thi (bạn check ls -l /path/to/folder/file_name.jar thì sẽ thấy không có quyền x)
  • Hệ điều hành không biết làm thế nào để chạy file jar.

Nếu bạn vẫn muốn chạy file mà không cần dùng câu lệnh java, mà chỉ muốn dùng /path/to/folder/file_name.jar thì bạn có thể làm theo cách sau:

  • Thêm quyền thực thi cho file
chmod u+x /path/to/folder/file_name.jar
  • Cài đặt thêm package binfmt-support. Theo mình tìm hiểu thì có vẻ nó sẽ giúp bạn chạy file .jar mà không cần dùng đến java -jar
Share
Avatar Hieu Nguyen @mhn4work
Jul 16th, 2018 9:15 a.m.

Hi, cảm ơn đã share. Mình đã tìm ra được cách. Đầu tiên mình chạy với quyền sa sau đó tạo 1 folder trong folder ROOT example: ToRun và set chmod +R 777. sau đó mình thử remove đuôi sh, (đã cấp chmod + x từ trước) thế là mình open terminal và type "/ToRun/runproject [param]" là chạy được

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.