Asked Nov 23rd, 2021 7:51 AM 69 1 1
  • 69 1 1
+1

Laravel pusher

Share
  • 69 1 1

mọi cho em hỏi cách để làm chức năng like trong laravel với ạ, cần dùng đến những cái gì ạ

1 ANSWERS


Answered Nov 24th, 2021 1:09 AM
Accepted
+2

Mình nghĩ là bạn sẽ cần những thứ sau:

  1. Database để lưu lại dữ liệu về lịch sử like: ai like cái gì, like khi nào...? Bạn có thể lưu vào MySQL, Postgres, MongoDB... đều được.
  2. Dựng thêm socket server để làm broadcast notification (realtime). Cái này có thể dùng laravel-echo-server với socket.io hoặc pusher... cũng được.
  3. Tích hợp laravel-echo-client ở frontend để browser có thể nhận được broadcast notification
Share
Avatar Nguyễn Huy Hoàng @nguyenhuyhoang
Nov 30th, 2021 7:45 AM
Nov 30th, 2021 7:46 AM

Chưa kịp đọc comment luôn 😄

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.