Asked Jul 9th, 2020 11:42 p.m. 85 0 2
 • 85 0 2
0

[Laravel] Cho em hỏi về cách viết menu 2 cấp lấy dữ liệu từ db trả ra layouts

Share
 • 85 0 2

Chaò các anh chị, em muốn hỏi là ví dụ ta muốn hiển thị 1 menu 2 cấp từ sql ra, thì ta phải viết ra câu truy vấn lấy thông tin từ trong sql rồi đưa ra menu ở trang layout dùng chung. Nhưng vấn đề là câu truy vấn đó làm thế nào để truyền wa view layout??? Để khi chạy ở bất kì trang nào thì layout cũng nhận được dữ liệu menu? Mong anh chị giải đáp. Em cám ơn

2 ANSWERS


Answered Jul 10th, 2020 12:58 a.m.
Accepted
+1

Có nhiều cách lắm, mình thì hay sử dụng View trong AppServiceProvider như này

<?php

namespace App\Providers;

use App\Models\Concept;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use View;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    View::composer(['frontend.common.nav'], function ($view) {
      $categories = Category::where('status', Concept::ACTIVE)->get();
      $view->with('navCategories', $categories);
    });
  }

  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}
Share
Answered Jul 10th, 2020 12:56 a.m.
0
 • theo như mình hiểu thì vấn đề của bạn đang là làm thế nào để chuyển data sang view layout dùng chung.

Để làm được cái này thì bạn dùng view composer hoặc view share là dc

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.