Asked Jul 5th, 2022 3:45 p.m. 218 0 3
  • 218 0 3
+1

Làm thế nào để thiết kế database động cách tính tiền cho từng sản phẩm mặt hàng

Share
  • 218 0 3

Khi chúng ta triển khai phần mềm cho nhiều nhà hàng cùng 1 bộ source mà chúng ta muốn rằng sẽ không phải nôi source code ra sửa cho đúng với cách tính tiền của từng nhà thì việc thiết kế cấu hình công thức động là cần thiết. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào ???

3 ANSWERS


Answered Jul 9th, 2022 11:58 a.m.
Accepted
0

Lưu công thức tính vào trong Store procedure, rồi trong code gọi ra sử dụng. Khi cần thay đổi công thức thì vào trong db sửa store procedure lại là xong.

Share
Answered Jul 7th, 2022 1:48 a.m.
0

mình nghĩ là tạo công thức tính tiền cho từng công ty, và lưu công thức đấy vào DB luôn được k nhỉ?

Share
Answered Jul 13th, 2022 8:08 p.m.
0

Lưu cấu hình cách tính tiền vào trong db, Khi execute việc tính tiền sẽ combine input với formula để ra kết quả. Một số cách để dynamic công thức tính tiền

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.