Asked Tuesday, 10:54 AM 61 0 5
  • 61 0 5
0

Kết nối laravel và mysql workbrench

Share
  • 61 0 5

Chào mọi người,cho em hỏi là kết nối laravel với mysql workbench có giống kết nối với mysql trên phpmyadmin không a. Em bị lỗi này.! Ai biết chỉ em với a.Em cảm ơn

5 ANSWERS


Answered Tuesday, 10:56 AM
Accepted
0

bạn cho mình xem cái file config .env được không và cả version của MySQL nữa

Share
Tuesday, 10:59 AM

1.PNG đây a

0
| Reply
Share
Tuesday, 11:00 AM

@nhatlam97 bạn đang dùng MySQL version bao nhiêu thế

0
| Reply
Share
Tuesday, 11:48 AM

@HuyDQ mysql 8.0 a

0
| Reply
Share
Answered Tuesday, 11:02 AM
+4

MySQL 8 dùng authentication plugin mới mà pdo chưa support nên bạn phải dùng cái cũ mới được. Bạn mở file config của MySQL (thường là /etc/my.cnf hoặc là /etc/my.cnf) rồi thêm dòng này sau đó restart lại MySQL là được nhé.

[mysqld]
default-authentication-plugin=mysql_native_password
Share
Tuesday, 11:48 AM

ok để mình thử.cảm ơn a

0
| Reply
Share
Answered Tuesday, 10:57 AM
0

kết nối mysql workbench vs laravel giống với kết nối với phpmyadmin

vào môi trường mysql

mysql -u root -p

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

thay đổi password hiện tại thành 'password'

hoặc có thể bạn cài đặt mysql 5.6 thay vì mysql 8

Share
Tuesday, 12:47 PM

cảm ơn b.để mình thử

0
| Reply
Share
Answered Tuesday, 11:00 AM
0

Bạn thử confix my.cnf nhé

https://github.com/laradock/laradock/issues/1392

Share
Tuesday, 11:48 AM

để mình thử ,cảm ơn bạn

+1
| Reply
Share
Answered Tuesday, 1:29 PM
0

các bạn cho mình hỏi kết nối laravel với workbench hay kết nối với phpmyadmin là cái vụ gì thế ??

Share