Asked Oct 4th, 2019 2:44 a.m. 125 0 1
  • 125 0 1
0

Lỗi khi chạy file jar trên Window Server 2012

Share
  • 125 0 1

Mình đang chạy 1 app java trên window server 2012 (chạy file jar bằng command line), nhưng cứ thỉnh thoảng nó lại bị crash app và sinh ra file log lỗi dạng hs_err_pid, app của mình có ghi log nhưng ko thấy có log lỗi nào. Thật sự là đọc file log hs_err_pid mình ko biết được nó lỗi từ đâu, nhờ AE nào đã từng bị lỗi này check giúp mình với, mình cảm ơn !

Avatar Bui Viet Dung @buivietdung2211
Oct 4th, 2019 2:47 a.m.

https://anotepad.com/notes/8a3nnf6 --> Đây là nội dung file log mà window server sinh ra

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Oct 4th, 2019 5:49 a.m.
Accepted
0

Mình đang chạy 1 app java trên window server 2012 (chạy file jar bằng command line), nhưng cứ thỉnh thoảng nó lại bị crash app và sinh ra file log lỗi dạng hs_err_pid, app của mình có ghi log nhưng ko thấy có log lỗi nào. Thật sự là đọc file log hs_err_pid mình ko biết được nó lỗi từ đâu, nhờ AE nào đã từng bị lỗi này check giúp mình với, mình cảm ơn ! https://khacdaulienminh.com/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.