Asked Dec 17th, 2019 11:02 AM 58 0 1
  • 58 0 1
-1

hỏi xara website

Share
  • 58 0 1

các bạn ơi cho mình hỏi mình tìm hiểu trên phần mềm xara website và search google rồi sao vẫn 0 thấy có trang nào chỉ cách tạo mấy button,form,hộp kiểm,listbox kiểu <option></option> vậy,có cách nào không chỉ mình với

1 ANSWERS


Answered Dec 18th, 2019 2:02 AM
+1
  1. Cách đơn giản nhất nếu bạn có thể chỉnh sửa mã nguồn là tự dùng HTML CSS thêm vào phần mã nguồn

  2. Vì là một CMS nên bạn tìm trong phần quản trị có chỗ nào cho phép cài đặt những cái đó không, nếu không thì quay lại điều 1

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.