Asked Aug 14th, 5:31 a.m. 122 0 2
  • 122 0 2
+1

Hỏi về lỗi cấu hình nginx reverse proxy

Share
  • 122 0 2

Mọi người cho em hỏi lỗi này nguyên nhân từ đâu được không ạ?

Nov 8th, 10:44 a.m.

Em cảm ơn mng, lỗi này do em cấu hình sai😅

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Aug 14th, 6:40 a.m.
Accepted
0

Lỗi ghi không biết cái biến proxy_add_forwarded. Bạn kiểm tra lại trong file /etc/nginx/nginx.conf và làm theo cái này nhé
https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/forwarded/#how-to-use-it-in-nginx

Share
Answered Sep 19th, 9:22 a.m.
0

do cấu hình file config sai, có thể thử sudo nginx -t trước để xem config đúng chưa trước khi reload service. Trong trường hợp này có thể thiếu dấu chấm phẩy trước proxy_add_forwarded đó 😄

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.